• 10 Februari nemen we deel aan de Senshi cup
 • 17 Maart: Sportavond voor senioren. Opgeven bij Harry voor 3 maart
 • Volg jij het instagram account al van SSB?
 • 20 December zijn er examens voor de karateka's
 • 22 December laatste les karate en boksen van dit jaar
 • Volg jij het instagram account al van SSB?
 • Zondag 17 december Kata -training olv Sensei Lee, voor hogere kyu graden
 • In Januari 2018 neemt SSB deel aan het karate Kaizen Kamp van Sensei Lee
 • In februari 2018 neemt SSB deel aan de Yujin- cup van Sensei Jacques v Roosmalen in oude tonge
 • Volg jij het instagram account al van SSB?
 • Op 7 Oktober gaat SSB een boksclinici verzorgen op het Katsy Heiwa kamp. Stefan, Corne, Harry en Maikel zullen de les geven
 • Wist je dat SSB dit jaar 25 jaar bestaat. Er zullen enkele feestelijke activiteiten plaatsvinden.
 • Wil je een keer met (karate) wedstrijden meedoen, geef het door aan Sensei Harry of Maikel
 • Examen eisen van Karate staan ook de website
 • Vol jij het instagram account al van SSB
top